Benefietconcert voor groot onderhoud en restauratie orgel Witte Kerkje Terheijden geslaagd!

Benefietconcert voor groot onderhoud en restauratie orgel Witte Kerkje Terheijden geslaagd !


Op Zondag 27 november 2022 werd een benefietconcert georganiseerd in het Witte Kerkje van Terheijden. Hierbij waren in principe alle inwoners van Terheijden en omstreken van harte uitgenodigd om deze culturele middag bij te wonen onder het genot van een kopje koffie of thee.


Het monumentale kerkorgel moet in 2023 een grote onderhoudsbeurt ondergaan. Het binnenwerk (inclusief alle 379 orgelpijpen) wordt grondig gereinigd, defecten worden hersteld en er vinden enkele renovatie en restauratie werkzaamheden in plaats. Daarna wordt het orgel opnieuw geschilderd in de originele kleuren.

Het gaat hier om een orgel wat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de lijst van monumentale kerkorgels is geplaatst. Ook het Witte Kerkje zelf is een rijksmonument.

Dit orgelproject is noodzakelijk om het orgel in goede staat en bespeelbaar te houden en zal in totaal circa € 23.000 gaan kosten. Er is reeds € 18.000 beschikbaar gesteld door particuliere fondsen, overheidsfondsen, de Stichting Witte Kerkje Terheijden en de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. De begroting is echter nog niet geheel gedekt. Daarom organiseerde organist Leander Schoormans, samen met enkele andere musici, een benefietconcert.

Circa 50 belangstellenden brachten een bezoek aan het Witte Kerkje om te luisteren naar het klassieke concert. Na afloop werd er gul gedoneerd voor het orgelproject. Ook via de bankrekening van de Stichting Witte Kerkje Terheijden werden veel donaties ontvangen.

De totale netto opbrengst van dit benefietconcert was € 1.275,00.

Hiermee kunnen we een flink deel van het gat in de projectbegroting dichten. We zijn alle gulle gevers enorm dankbaar.

Omdat de orgelbouwer, die het project gaat uitvoeren, onlangs te kennen heeft gegeven pas in de tweede helft van 2023 voldoende tijd te hebben om het orgelproject uit te voeren, is er nog een half jaar tijd om meer acties te organiseren om het overgebleven gat in de begroting (circa € 3.500,-) op te vullen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Witte Kerkje Terheijden

Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg

P.S.

Indien u niet in de gelegenheid was om het concert bij te wonen, maar toch graag een donatie wil doen voor het behoud en onderhoud van dit monumentale kerkorgel, dan kunt u alsnog een bijdrage overmaken op bankrekening NL03 RABO 0158 1529 72 t.n.v. Stichting Witte Kerkje Terheijden onder vermelding van “orgelproject”. Alvast bedankt !