Benefiet concert Witte Kerkje Terheijden


Benefiet concert Witte Kerkje Terheijden

Op Zondag 27 november 2022 wordt er een benefietconcert georganiseerd in het Witte Kerkje van Terheijden. Hierbij nodigen wij U en uw partner (indien van toepassing) van harte uit om deze gezellige en culturele middag bij te wonen.

Het monumentale kerkorgel moet komende winterperiode een grote onderhoudsbeurt ondergaan. Het binnenwerk (inclusief alle 379 orgelpijpen) wordt grondig gereinigd, defecten worden hersteld en er vinden kleinere renovatie en restauratie werkzaamheden in plaats. Daarna wordt de buitenkant van het orgel opnieuw geschilderd in de originele kleuren.

Het gaat hier om een orgel wat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de lijst van monumentale kerkorgels is geplaatst. Ook het Witte Kerkje zelf is een rijksmonument.

Dit project is noodzakelijk om het orgel in goede staat en bespeelbaar te houden en zal in totaal een circa € 23.000 gaan kosten. Op dit moment is er € 18.000 beschikbaar gesteld door particuliere fondsen, overheidsfondsen, de Stichting Witte Kerkje Terheijden en de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. De begroting is echter nog niet geheel gedekt. Daarom heeft onze vaste organist Leander Schoormans, samen met andere musici, aangeboden om een benefietconcert te organiseren op zondag 27 november.

De uitnodiging is gericht aan alle inwoners van Terheijden. De toegang en de koffie/thee is gratis.

Het staat u vrij om bij vertrek een vrijwillige bijdrage te deponeren in het mandje bij de voordeur. Met deze actie proberen wij het gat in de begroting van het orgelproject te kunnen dichten.

Het programma ziet er als volgt uit, de genoemde tijden kunnen wat variëren:

14.30 – 15.00 Ontvangst van Vrienden, genodigden en bezoekers

15.00              Opening door de voorzitter van Stichting Witte Kerkje Terheijden

15.05              Aanvang concert met medewerking van Leander Schoormans en andere musici.

Circa 16.05     Einde concert

16.05              Korte toelichting orgelproject

16.20               Napraten en bezichtiging orgel onder het genot van een drankje

Circa 17.45    Einde

Wij hopen op een grote opkomst voor deze speciale middag.

Met vriendelijke groet,

Stichting Witte Kerkje Terheijden

Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg

P.S.

Indien u niet in de gelegenheid bent om het concert bij te wonen, maar toch graag een donatie wil doen voor het behoud en onderhoud van dit monumentale kerkorgel, dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL03 RABO 0158 1529 72 t.n.v. Stichting Witte Kerkje Terheijden onder vermelding van “orgelproject”. Alvast bedankt !