Vrienden


Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden is nauw verbonden met de Stichting Witte Kerkje Terheijden en is een culturele ANBI. Dit betekent dat u onder de juiste omstandigheden tot 125% van de giften aan deze Stichting af kunt trekken van uw inkomen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Het Witte Kerkje Terheijden bepaalt voor een groot deel het beeld van het centrum van Terheijden. Zonder de schitterende uitstraling van dit Lodewijkskerkje zou Terheijden er kleurloos uit zien.

Maar het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat het voortbestaan van zo’n prachtig rijksmonument is gegarandeerd. Weliswaar verleent de overheid subsidie voor het monumentale onderhoud, maar dat is geen 100%, om nog maar niet te spreken van schoonmaak, verwarming en onderhoud van het niet monumentale gedeelte.

Om de resterende gelden bijeen te halen zijn tientallen vrijwilligers betrokken bij de organisatie van evenementen, maar ook behulpzaam bij trouwerijen, uitvaarten en overige bijeenkomsten. Dat doen zij geheel belangeloos en met veel liefde voor het behoud van het kerkje.

Niettemin dreigen de inkomsten op langere termijn terug te lopen vanwege het verminderde gebruik door de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg en de kosten van onderhoud en energie stijgen ver boven de gemiddelde inflatie.

Als u het Witte Kerkje of de vrijwilligers een wam hart toedraagt, dan kunt u voor minimaal € 50 vriend worden van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden. Eén keer per jaar organiseren we, speciaal voor de vrijwilligers en Vrienden van het Witte Kerkje een bijeenkomst waarbij onder het genot van een hapje en een drankje en iets cultureels uitleg wordt gegeven over het reilen en zeilen van het Witte Kerkje.

Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. Op deze website vindt u een invulformulier om u op te geven als Vriend van het Witte Kerkje. Het ingevulde formulier kunt u via de mail verzenden naar de secretaris van de Stichting.

Mocht u als vrijwilliger hand- en spandiensten willen leveren dan verwijzen wij u naar vrijwilligers@wittekerkjeterheijden.nl

ANBI informatie

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden (hierna de “Stichting”), RSIN 815397483

De Stichting is 100% gericht op het algemeen nut, zijnde het voortbestaan van het Witte Kerkje in Terheijden. Dit Lodewijkskerkje is een beeldbepalend gebouw in het centrum van Terheijden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en aan de bestuurders wordt geen beloning of vaste onkostenvergoeding toegekend. Niemand kan over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is en geen der bestuurders heeft een meerderheid in de zeggenschap over het vermogen.

Alle bestuursleden voldoen aan de eisen van integriteit.

Het beleidsplan van de Stichting is: Zorg dragen voor een continue stroom aan inkomsten van vrienden en andere donateurs teneinde structureel bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Witte Kerkje in Terheijden. Daartoe vervaardigt zij (digitale) folders, plaatst advertorials in lokale huis-aan-huis blaadjes en werft actief tijdens bijeenkomsten in het Witte Kerkje en anderszins. Het streven is om een jaarlijkse inkomensstroom van minimaal € 3.500 te genereren.

Mocht de Stichting worden opgeheven dan zal het gehele overtollige vermogen worden aangewend voor het onderhoud van het Witte Kerkje in Terheijden, al dan niet via een rechtspersoon die daartoe in het leven is geroepen.

De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen zodat er een continu inzicht is in vermogen en resultaat. Jaarlijks wordt een balans en resultatenrekening vervaardigd die op deze website wordt geplaatst.

De huidige bestuurders zijn:
Marco Schreuders: voorzitter
Pim van Batenburg: penningmeester/secretaris
Frits Vink: bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Wilt u vriend worden vul dan het formulier hieronder in en dan wordt er contact met u opgenomen.


Financiële informatie

De stichting publiceert hier haar jaarlijks financieel verslag t.b.v. haar ANBI status:


Ter info de financiële informatie van de Stichting Witte Kerkje Terheijden:

 

Contact informatie:

Pim van Batenburg, secretaris06 – 53554744pvbatenburg@outlook.com

Rabobank rekeningnr. NL68 RABO 0111 0333 73