Sponsors


Onze sponsors

De Stichting Witte Kerkje Terheijden, de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden en de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg, hebben de handen ineen geslagen om het monumentale Witte Kerkje aan de Hoofdstraat nr. 1 te Terheijden in stand te houden tot in lengte van jaren.

Om ons plan “Witte Kerkje Terheijden Breder Inzetten” te kunnen realiseren hebben wij diverse fondswervingscampagnes gestart in de loop der jaren. Gelukkig zijn er veel instanties/fondsen, die religie, kunst, cultuur en sociaal-maatschappelijke initiatieven willen bevorderen en ondersteunen.

We ontvingen/ontvangen een financiële bijdrage (vaak onder strikte voorwaarden) van overheidsinstanties (subsidies), particuliere fondsen (donaties), bedrijven (giften/sponsoring) en niet te vergeten de donaties van onze Vrienden van het Witte Kerkje.

Het Stroomversnellingsfonds van de Rabobank Amerstreek zegt: Goede ideeën verdienen het om in een stroomversnelling te raken. Waar mensen bij elkaar komen, ontstaan nieuwe ideeën. Ideeën die van nut zijn voor de samenleving.

Aan de uitvoering ontbreekt vaak maar één ding: geld ! Rabobank Amerstreek vindt dat zulk soort initiatieven niet op de plank moeten blijven liggen. Jaarlijks is er in totaal €120.000,- beschikbaar voor de uitvoering van nieuwe, lokale initiatieven.

Meer informatie op de website van het fonds.

“Het Dinamo Fonds is een goede doelen organisatie, die opkomt voor het welzijn van dieren, bescherming van natuur en landschap, alsmede het bevorderen van onderhoud en restauratie van monumenten in Nederland, opdat deze behouden blijven voor toekomstige generaties. Voor dit laatste doel heeft onze (beheer)stichting Witte Kerkje Terheijden een mooie financiële bijdrage ontvangen ter verbetering van de kerkzaal”.

Meer informatie op de website van het fonds.

VSBfonds zegt: “Kunst en cultuur zorgen voor zingeving en verbinding. We leren anders denken en we krijgen een bredere kijk op de wereld en elkaar, zodat we met meer begrip met elkaar kunnen samenleven. Daarom ondersteunt VSBfonds culturele initiatieven, waarbij verbinding tussen mensen en kunst centraal staat.

Meer informatie op de website van het fonds.

Het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant is gericht op: de herbestemming van kerken of het geven van een substantiële nevenfunctie aan een kerk, waarbij kansen worden geboden voor nieuwe culturele activiteiten, die de leefbaarheid van de buurt versterken en bevordering van het welbevinden van mensen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zegt: Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. We streven naar een grotere publieksparticipatie aan projecten van cultuur, natuur en wetenschap. Website van het Prins Bernhard Cultuurfonds is www.cultuurfonds.nl

Meer informatie op de website van het Buurtkerkenfonds

 Er zijn grote en kleine fondsen en dus ook grote en kleine financiële bijdragen aan ons project. Vier grote fondsen zijn genoemd in de tekst en met hun logo, maar er zijn ook donerende fondsen, die geen prijs stellen op vermelding van hun naam op deze website of in andere media.