Benefietconcert restauratie kerkorgel

Ter gelegenheid van het groot onderhoud van het orgel in het Witte Kerkje
van Terheijden zal op 18 mei, aanvang 15:00 uur (zaal open vanaf 14:30
uur) een benefietconcert plaatsvinden, waarin het geheel gereviseerde
kerkorgel gepresenteerd wordt tijdens een muzikale reis door het jaar
heen. Er klinkt naast improvisaties op het orgel ook koormuziek van onder
andere Palestrina, Mendelssohn, Rheinberger en Stanford. Er zal een
projectkoor zingen wat speciaal voor dit concert is samengesteld uit jonge
ambitieuze zangers uit heel Nederland.
De toegang is gratis, maar tijdens en na het concert is een vrijwillige
bijdrage van harte welkom. De opbrengst zal worden bestemd aan het dekken
van de kosten voor de revisie en gedeeltelijke restauratie van dit
monumentale kerkorgel.
Indien u niet in de gelegenheid bent om dit concert bij te wonen, maar
toch een steentje bij wil dragen aan dit orgelproject, dan kan dat door
overmaking op bankrekening NL73 RABO 0373 7298 47 t.n.v. CVK Protestantse
Gemeente Terheijden – Wagenberg, onder vermelding van “bijdrage
orgelproject”.
Dit kostbare orgelproject is mede mogelijk gemaakt door substantiƫle
subsidies van het Cultuurfonds, de Stichting tot Behoud van het
Nederlandse Orgel, het PKN Bureau Steunverlening en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed.